Quả cầu phong thủy đá núi lửa Obsidian đỏ – Đường kính 16,5 cm

$190

Hợp mệnh Thổ – Hỏa
Chất liệu: Đá núi lửa Obsidian đỏ
Khối lượng: 5,3 kg
Kích thước: Đường kính 16,5 cm

ThuyHoaStone