Trụ đá phong thủy trấn thạch Tinh thể thạch anh xanh

$122$177

Hợp mệnh Hỏa – Kim – Mộc
Chất liệu: Tinh thể thạch anh xanh
Khối lượng: 940g, 950g, 970g, 1,03 kg; 1,07 kg; 1,14 kg và 1,36 kg
Kích thước: 11,5 cm; 13 cm; 12,5 cm; 14 cm; 13,5 cm; 13,5 cm và 14 cm
SKU: THVP22086 Categories: ,
ThuyHoaStone