Trụ gỗ hóa thạch phong thủy – Nặng 3,1 kg; 3,3 kg; 3,4 kg; 3,5 kg và 3,9 kg

$130$180

Hợp tất cả các mệnh
Khối lượng: 3,1 kg; 3,3 kg; 3,4 kg; 3,5 kg và 3,9 kg
Kích thước: Cao 35 cm, 35 cm, 32 cm, 41 cm và 30 cm
Chất liệu: Gỗ hóa thạch

SKU: THVP22234 Categories: ,