Tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát đứng đài sen đá trắng xám – Cao 1,22 m

$2,500

SKU: THTP18054 Categories: ,