Tượng Phật Di Lặc đứng gánh đào chiêu tài lộc và cầu bình an đá cẩm thạch vàng cà rốt – Cao 50 cm

$550

SKU: THTP18122 Categories: ,
ThuyHoaStone