Tượng Phật Di lặc gánh đào đứng trên thỏi vàng kim nguyên bảo cầu tài lộc đá cẩm thạch trắng xanh – Cao 40 cm

$400

SKU: THTP18071 Categories: ,