Dây treo xe ô tô, xe hơi phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát gỗ trầm hương

$40

Chất liệu: Gỗ trầm hương tốc
Dùng treo xe ô tô, bàn thờ thần tài, bàn làm việc…

SKU: THTH11088 Categories: , ,